Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Tytuł projektu: „Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej” Celem głównym … Czytaj dalej Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna