Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – etap 1 - Wzgórze Lecha

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
PROGRAM KULTURA CYFROWA 2020

Tytuł projektu:
„Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej”

W zadaniu zaplanowano digitalizację trzydziestu zabytków ruchomych stanowiących zbiory Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem zwiększenia dostępu do dziedzictwa kulturowego. Planuje się zastosowanie innowacyjnych technologii digitalizacyjnych oraz udostępnienie wszystkim zainteresowanym bezpłatnie całego zbioru cyfrowego m.in. poprzez utworzoną stronę www. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępności do kultury.

Całkowita wartość projektu: 118 600,00 zł
Dofinansowanie z MKiDN: 93 600,00 zł

Back to top