Zapraszamy na otwarcie wystawy. - Wzgórze Lecha

„Posługa Prymasa kard. Wyszyńskiego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej” to tytuł wystawy czasowej w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która otwarta zostanie 13 września z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Ekspozycja czynna będzie do kwietnia 2022.

Wiemy wszyscy, że osoba Prymasa Polski od samego początku istnienia tego urzędu miała ogromne znaczenie w dziejach narodu polskiego. Zaczynając od pierwszego prymasa Mikołaja Trąby, aż do dnia dzisiejszego, każdy z Dostojników odegrał swoją istotną rolę. Prymasi byli koronatorami królów Polski, pełnili funkcję interrexa, błogosławili małżeństwa królewskie i odprawiali królewskie pogrzeby. W okresie bezkrólewia mieli prawo zwoływania senatu i przewodniczenia jego obradom, kierowali administracją wewnętrzną państwa, byli też  zwierzchnikami całego Kościoła polskiego. Jedną z tych ważnych historycznie postaci był Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński. Wybitny człowiek i kapłan. Jego zasługi dla Kościoła Polskiego i narodu w walce z komunizmem przez 33 lata jego posługi prymasowskiej są ogromne. Zyskał on jedyny swego rodzaju tytuł „Prymasa Tysiąclecia”, który niewątpliwie wskazuje na jego wielką rolę historyczną.

Mając na uwadze zbliżającą się beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej przygotowało wystawę poświęconą jego posłudze w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wystawa opowiada o Prymasie Wyszyńskim w wymiarze symbolicznym. Niezwykle trudnym bowiem zadaniem jest opowiedzieć o tak znamienitej postaci w konwencji jednej, niewielkiej ekspozycji muzealnej. To przedsięwzięcie jest raczej zachętą do dalszego zgłębiania myśli i naśladowania postawy Błogosławionego Kardynała. Wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia wystawy w dniach otwarcia muzeum. Informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.wzgorzelecha.pl.

Ekspozycja podzielona jest na trzy panele: fotografia, biografia oraz pamiątki materialne. Wśród fotografii prezentujemy zaledwie kilkanaście zdjęć spośród setek istniejących parafialnych albumów. Prezentowane zdjęcia to niejednokrotnie osobiste pamiątki parafian, które wykonane zostały podczas wizytacji duszpasterskich kard. Wyszyńskiego. Odrębną grupę zdjęć stanowi dokumentacja procesji i uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie, której przewodniczył kard. Wyszyński. Biografia przygotowana w innej niż zazwyczaj formie – tzw. kart z datami ukazuje 34 plansze oznaczające lata pontyfikatu Prymasa Tysiąclecia: 1948-1981. Na każdej z nich zamieściliśmy przynajmniej jedno istotne wydarzenie z życia i działalności Prymasa. Na wystawie zgromadziliśmy również ponad trzydzieści pamiątek po Prymasie Wyszyńskim. Są to przedmioty użytku codziennego, dokumenty oraz wyposażenie liturgiczne. Wśród tych pamiątek odnajdziemy kielich mszalny zdobiony kością słoniową – jest to dar Papieża Jana XXIII dla kard. Wyszyńskiego, dzięki uprzejmości Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie na wystawie znalazł się również oryginał Ślubów Jasnogórskich. Do nietypowych pamiątek, jakie można podziwiać,  należy tłok pieczętny, służący m.in. do wykonywania pieczęci lakowych na relikwiarzach z relikwiami świętych. Z całą pewnością, bardzo ciekawą pamiątką, a w niedługim już czasie relikwią, jest osobisty podpis Prymasa Wyszyńskiego na karcie mszału. Jest to zapis informujący o miejscach i datach uwięzienia Prymasa. Na uwagę zasługuje również tzw. krzyż wygnańców, drogocenny pektorał, którego Prymas Wyszyński był ostatnim właścicielem.

Zaproszenia na wernisaż 13. września 2021, godz. 11:00- sala konferencyjna Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Wstęp na wernisaż jest bezpłatny ale obostrzenia spowodowane pandemią zmuszają nas do ograniczonej liczby uczestników. Z tego powodu w otwarciu wystawy będą mogły wziąć udział tylko te osoby, które okażą zaproszenie. Specjalnie, dla osób szczególnie zainteresowanych, przygotowaliśmy dziesięć zaproszeń na wernisaż wystawy. Osoby pragnące wziąć udziałem w tym wydarzeniu, zapraszamy do Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej po odbiór zaproszeń. Nasze muzeum czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-17:00, informacja telefoniczna tel. 602-708-231.

Back to top