Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – etap 2 - Wzgórze Lecha

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

PROGRAM KULTURA CYFROWA 2021

Tytuł projektu:
„Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – etap 2”

W zadaniu zaplanowano digitalizację najcenniejszych zabytków ruchomych ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem zwiększenia dostępu do ich dziedzictwa kulturowego. Zadanie stanowi II etap projektu realizowanego w 2020 r. z Programu Kultura Cyfrowa. Wcześniejszy projekt dotyczył digitalizacji 30 zabytków Muzeum. Obecny zakłada kontynuację prac poprzez digitalizację kolejnych 30 zabytków.

Całkowita wartość projektu: 120 540,00 zł
Dofinansowanie z MKDNiS: 96 432,00 zł

Back to top