Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – etap 3 - Wzgórze Lecha

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

PROGRAM KULTURA CYFROWA 2022

Tytuł projektu:
„Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – etap 3”

W zadaniu zaplanowano digitalizację najcenniejszych zabytków ruchomych ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem zwiększenia dostępu do ich dziedzictwa kulturowego. Zadanie stanowi III etap projektu realizowanego od roku 2020 z Programu Kultura Cyfrowa. Wcześniejsze projekty dotyczył digitalizacji łącznie 60 zabytków Muzeum. Obecny zakłada kontynuację prac poprzez digitalizację kolejnych 25 zabytków.

Całkowita wartość projektu: 96 555,00 zł
Dofinansowanie z MKDN: 77 000,00 zł

Back to top