Wykład o św. Stanisławie, biskupie krakowskim i męczenniku – 17.12.2022 godz. 15:15 - Wzgórze Lecha

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na wykład mgra Mateusza Kosonowskiego pod tytułem Święty Stanisław – biskup krakowski i męczennik – w średniowiecznym żywotopisarstwie polskim. Struktura wizerunku hagiograficznego i jego przemiany (od pierwszej połowy XIII do  schyłku XV wieku), który odbędzie się 17 grudnia 2022 roku o godz. 15:15 w murach naszego Muzeum.

Prelekcja stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu “Diamentowy Grant” MEiN; głównym przedmiotem analizy jest “wizerunek hagiograficzny” św. Stanisława, biskupa krakowskiego i męczennika, jego literackie i ideowe komponenty i składowe w czterech podstawowych przedstawieniach hagiograficznych Polski wieków średnich – tj. w Żywocie mniejszym (Vita minor) i Żywocie większym (Vita maior) św. Stanisława z lat. 50./60. XIII w., w anonimowym tzw. Żywocie Tradunt z I połowy XIV w. oraz w Żywocie najświętszego Stanisława, biskupa krakowskiego (Vita sanctissimi Stanislai, episcopi Cracoviensis) Jana Długosza z lat 60. XV w.

Mgr Mateusz Kosonowski to absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Laureat V edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. “Diamentowy Grant” (2016); kierownik projektu badawczego nagrodzonego w tymże konkursie pt. “Transformacje kulturowo-ideowe i aktualizacje polityczne hagiograficznego wizerunku św. Stanisława ze Szczepanowa w Polsce średniowiecznej” (realizacja w latach 2016-2022).

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół Wzgórza Lecha

Back to top