Wykłady z historii sztuki – aktualizacja programu - Wzgórze Lecha

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajduje się zaktualizowany program wykładów z historii sztuki.

 

3.12.2022, 10:00-11:30, ks. dr Michał Sołomieniuk – Zasoby skarbca biblioteki katedralnej.

 

3.12.2022, 11:45-13:15, mgr Barbara Nowicka – Przewodnik w praktyce: Skarbiec katedralny, ekspozycja muzealna, drzwi gnieźnieńskie.

 

3.12.2022, 13:30-15:00, ks. dr Łukasz Krucki – Powstanie archidiecezji gnieźnieńskiej i jej dzieje w okresie staropolskim.

 

10.12.2022, 10:00-11:30, ks. dr Łukasz Krucki – Dzieje archidiecezji gnieźnieńskiej w okresie zaborów.

 

10.12.2022, 11:45-13:15, ks. dr Łukasz Krucki – Losy archidiecezji gnieźnieńskiej w XX wieku.

 

10.12.2022, 13:30-15:00, mgr Dorota Wachowiak – Przewodnik w praktyce: Podziemia katedralne, katedra.

 

17.12.2022, 10:00-11:30, ks. Inf. Jan Kasprowicz – Historia Sztuki, wybrane zagadnienia z historii katedry gnieźnieńskiej.

 

17.12.2022, 11:45-13:15, dr Tomasz Janiak – Archeologia Wzgórza Lecha – Zagadnienie „świętej góry” u zarania państwowości polskiej oczami archeologa; miejsce kultu pogańskiego w świetle najnowszego stanu badań.

 

17.12.2022, 13:30-15:00, dr Tomasz Janiak – Archeologia Wzgórza Lecha -Wczesnośredniowieczny stołeczny gród na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie – wyniki dotychczasowych badań archeologicznych.

 

07.01.2023, 10:00-11:30, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Periodyzacja sztuki średniowiecznej.

07.01.2023, 11:45-13:15, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Konstrukcje architektoniczne w układzie chronologicznym oraz typologicznym.

 

07.01.2023, 13:30-15:00, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Konstrukcje architektoniczne w układzie chronologicznym oraz typologicznym.

14.01.2023, 10:00-11:30, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK /dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Symbolika i funkcje architektury sakralnej / Organizacja przestrzeni liturgicznej w Kościele Zachodnim w średniowieczu / Organizacja przestrzeni życia monastycznego w średniowieczu.

 

14.01.2023, 11:45-13:15, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK /dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Rzeźbiarski wystrój architektoniczny w średniowiecznej architekturze sakralnej: funkcje, ewolucja form, programy ikonograficzne.

 

14.01.2023, 13:30-15:00, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK/ dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Rzeźba w przestrzeni liturgicznej w średniowieczu (rzeźba kultowa, rzeźbiarskie retabulum ołtarzowe, przedstawienie dewocyjne).

 

21.01.2023, 10:00-11:30, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Znaczenie złotnictwa i paramentyki dla historii sztuki, dla liturgii; charakter dawnej liturgii; liturgia katedralna, monastyczna i parafialna.

 

21.01.2023, 11:45-13:15, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Naczynia liturgiczne: vasa sacra i vasa non sacra.

 

21.01.2023, 13:30-15:00, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Relikwiarze.

 

28.01.2023, 10:00-11:30, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK /dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Malowidła ścienne w przestrzeni liturgicznej – technika, funkcje, programy (mozaika wczesnochrześcijańska / programy bizantyńskie / wybrane malowidła romańskie w „maniera graeca” / wybrane przykłady fresków italskich doby Trecenta / malarstwo ścienne XIV i XV w. na północ od Alp – techniki, programy, przykłady (Czechy, Polska, miasta nadbałtyckie).

 

28.01.2023, 11:45-13:15, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK /dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Malarstwo tablicowe – techniki malarskie, typy i funkcje na południe i na północ od Alp (malowane retabulum, dyptyki dewocyjne, samodzielne tablice); wybrane przykłady.

 

28.01.2023, 13:30-15:00, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK/ dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Malarstwo tablicowe – techniki malarskie, typy i funkcje na południe i na północ od Alp (malowane retabulum, dyptyki dewocyjne, samodzielne tablice); wybrane przykłady.

 

04.02.2023, 10:00-11:30, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK/ dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Wybrane elementy kodykologii.

04.02.2023, 10:00-11:30, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK/ dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Typy ksiąg średniowiecznych / Chronologiczny przegląd wybranych systemów dekoracji.

 

04.02.2023, 10:00-11:30, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK/ dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Case study: Złoty Kodeks Gnieźnieński na tle tradycji ottońskiej.

 

11.02.2023, 10:00-11:30, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Szaty liturgiczne kościelne.

 

11.02.2023, 11:45-13:15, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Periodyzacja sztuki nowożytnej, cechy stylowe na przykładach plastyki nagrobnej i retabulów ołtarzowych katedry gnieźnieńskiej + ornamentyka, kraty w kaplicach.

 

11.02.2023, 13:30-15:00, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Periodyzacja sztuki nowożytnej, cechy stylowe na przykładach plastyki nagrobnej i retabulów ołtarzowych katedry gnieźnieńskiej + ornamentyka, kraty w kaplicach.

 

18.02.2023, 10:00-11:30, mgr Anna Dolatkowska – Przewodnik w praktyce: Skarbiec katedralny, ekspozycja muzealna, drzwi gnieźnieńskie.

 

18.02.2023, 11:45-13:15, dr Tomasz Janiak – Archeologia Wzgórza Lecha- Przedromańska i romańska architektura kościoła katedralnego w Gnieźnie w świetle archeologii.

 

18.02.2023, 13:30-15:00, dr Tomasz Janiak – Archeologia Wzgórza Lecha-Przedromańska i romańska architektura w rejonie kościoła pw. św. Jerzego oraz ślady architektury sakralnej w innych miejscach na Wzgórzu Lecha  w Gnieźnie – wyniki badań wykopaliskowych.

 

25.02.2023, 10:00-11:30, ks. dr Łukasz Krucki – Powstanie i rozwój polskiego prymasostwa.

 

25.02.2023, 11:45-13:15, ks. dr Łukasz Krucki – Prymasostwo polskie w XIX-XXI wieku.

 

25.02.2023, 13:30-15:00, mgr Barbara Nowicka – Przewodnik w praktyce: Podziemia katedralne, katedra.

 

04.03.2023, 10:00-11:30, ks. Inf. Jan Kasprowicz – Historia Sztuki, wybrane zagadnienia z historii katedry gnieźnieńskiej.

 

04.03.2023, 11:45-13:15, dr Tomasz Janiak – Archeologia Wzgórza Lecha- Spojrzenie na gnieźnieńskie zamki po badaniach archeologicznych: zamek piastowski (królewski) w północnej partii Wzgórza Lecha oraz zamek arcybiskupów gnieźnieńskich.

 

04.03.2023, 13:30-15:00, dr Tomasz Janiak – Archeologia Wzgórza Lecha-Archeologia  jeziora Świętego i rzeczki Srawy – skarby przeszłości zatopione w wodzie wokół Wzgórza Lecha.

 

11.03.2023, 10:00-11:30, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK – Konserwacja katedry w Gnieźnie.

 

11.03.2023, 11:45-13:15, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK – Konserwacja katedry w Gnieźnie.

 

11.03.2023, 13:30-15:00, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK – Konserwacja katedry w Gnieźnie.

 

18.03.2023, 10:00-11:30, ks. dr Łukasz Krucki – Historia i znaczenie centralnych instytucji diecezjalnych archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

18.03.2023, 11:45-13:15, mgr Dorota Wachowiak – Przewodnik w praktyce: Skarbiec katedralny, ekspozycja muzealna, drzwi gnieźnieńskie.

 

18.03.2023, 13:30-15:00, mgr Anna Dolatkowska – Przewodnik w praktyce: Podziemia katedralne, katedra.

Back to top