Projekty UE - Wzgórze Lecha

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Tytuł projektu:
„Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski”

Celem …

Read more Renowacja i konserwacja Katedry

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej”

Celem głównym projektu „Renowacja …

Read more Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna

Back to top