Warto zobaczyć - Wzgórze Lecha

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej stojące na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, tuż obok Katedry, jest spadkobiercą dawnego skarbca katedralnego, gromadzącego przez wieki najcenniejsze przedmioty materialne, służące sprawowaniu Kultu Bożego. Były one fundowane z okazji ważnych wydarzeń lub są po prostu darami znacznych osobistości, odwiedzających w przeszłości tę okazałą prymasowską świątynię. Kielichy, puszki, monstrancje, pacyfikały, pierścienie biskupie oraz …

Read more Skarbiec

Back to top