Wykłady z historii sztuki. - Wzgórze Lecha

Szanowni Państwo,

już 3.12.2022r. w sobotę, rozpoczynamy cykl wykładów z historii sztuki. Właśnie otrzymaliśmy listę tematów od dr Tomasza Janiaka. Poniżej przestawiamy kompletny, uzupełniony terminarz wykładów.

TEMATYKA I TERMINY WYKŁADÓW Z HISTORII SZTUKI

Termin: 03.12.2022-18.03.2023

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

 

3.12.2022, 10:00-11:30, ks. dr Michał Sołomieniuk – Zasoby skarbca biblioteki katedralnej.

3.12.2022, 11:45-13:15, mgr Barbara Nowicka – Przewodnik w praktyce: Skarbiec katedralny, ekspozycja muzealna, drzwi gnieźnieńskie.

3.12.2022, 13:30-15:00, ks. dr Łukasz Krucki – Powstanie archidiecezji gnieźnieńskiej i jej dzieje w okresie staropolskim.

10.12.2022, 10:00-11:30, ks. dr Łukasz KruckiDzieje archidiecezji gnieźnieńskiej w okresie zaborów.

10.12.2022, 11:45-13:15, ks. dr Łukasz KruckiLosy archidiecezji gnieźnieńskiej w XX wieku.

10.12.2022, 13:30-15:00, mgr Dorota Wachowiak – Przewodnik w praktyce: Podziemia katedralne, katedra.

17.12.2022, 10:00-11:30, ks. Inf. Jan KasprowiczHistoria Sztuki, wybrane zagadnienia z historii katedry gnieźnieńskiej.

17.12.2022, 11:45-13:15, dr Tomasz JaniakArcheologia Wzgórza Lecha – Zagadnienie „świętej góry” u zarania państwowości polskiej oczami archeologa; miejsce kultu pogańskiego w świetle najnowszego stanu badań.

17.12.2022, 13:30-15:00, dr Tomasz JaniakArcheologia Wzgórza Lecha -Wczesnośredniowieczny stołeczny gród na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie – wyniki dotychczasowych badań archeologicznych.

 

07.01.2023, 10:00-11:30, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Chronologia sztuki średniowiecznej powszechnej od czasów późno antycznych w tym specyfiki sztuki średniowiecznej na terenie Polski (problemy z datowaniem, terminologią, określeniem stylów, przenikające się równocześnie zjawiska).

07.01.2023, 11:45-13:15, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Chronologia sztuki średniowiecznej powszechnej od czasów późno antycznych w tym specyfiki sztuki średniowiecznej na terenie Polski (problemy z datowaniem, terminologią, określeniem stylów, przenikające się równocześnie zjawiska).

07.01.2023, 13:30-15:00, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK – Przykłady dekoracji, wystrojów monumentalnych w architekturze sakralnej.

14.01.2023, 10:00-11:30, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Konstrukcje architektoniczne w układzie chronologicznym oraz typologicznym, w tym porządki i ornamenty antyczne i ich recepcja w sztuce nowożytnej, sklepienia, kopuły od antyku do końca XIX wieku.

14.01.2023, 11:45-13:15, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Konstrukcje architektoniczne w układzie chronologicznym oraz typologicznym, w tym porządki i ornamenty antyczne i ich recepcja w sztuce nowożytnej, sklepienia, kopuły od antyku do końca XIX wieku.

14.01.2023, 13:30-15:00, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK – Malarstwo ścienne w architekturze sakralnej w sztuce europejskiej, specyfika malarstwa ściennego w Polsce, (techniki wykonania, systemy dekoracyjne, funkcje). 

21.01.2023, 10:00-11:30, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Znaczenie złotnictwa i paramentyki dla historii sztuki, dla liturgii; charakter dawnej liturgii; liturgia katedralna, monastyczna i parafialna.

21.01.2023, 11:45-13:15, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Naczynia liturgiczne: vasa sacra i vasa non sacra.

21.01.2023, 13:30-15:00, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Relikwiarze.

28.01.2023, 10:00-11:30, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Architektura średniowieczna w Polsce, historyczne katedry Polskie, w tym katedra Gnieźnieńska na tle architektury powszechnej i polskiej.  

28.01.2023, 11:45-13:15, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – Średniowieczna rzeźba architektoniczna, portale, rzeźba figuralna, materiały w tym dekoracja architektoniczna katedry gnieźnieńskiej.

28.01.2023, 13:30-15:00, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK – Malarstwo ścienne w architekturze sakralnej w sztuce europejskiej, specyfika malarstwa ściennego w Polsce, (techniki wykonania, systemy dekoracyjne, funkcje). 

04.02.2023, 10:00-11:30, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Szaty liturgiczne kościelne.

04.02.2023, 11:45-13:15, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Periodyzacja sztuki nowożytnej, cechy stylowe na przykładach plastyki nagrobnej i retabulów ołtarzowych katedry gnieźnieńskiej + ornamentyka, kraty w kaplicach.

04.02.2023, 13:30-15:00, dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Periodyzacja sztuki nowożytnej, cechy stylowe na przykładach plastyki nagrobnej i retabulów ołtarzowych katedry gnieźnieńskiej + ornamentyka, kraty w kaplicach.

11.02.2023, 10:00-11:30, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK – Fenomen malarstwa książkowego/iluminacji, typy ksiąg liturgicznych i typy dekoracji, systemy dekoracji, systemy zapisów, skryptorium zakonne, skryptorium katedralne, w tym osobny wykład o tzw. złotym kodeksie gnieźnieńskim na tle tzw. złotych kodeksów.

11.02.2023, 11:45-13:15, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK – Fenomen malarstwa książkowego/iluminacji, typy ksiąg liturgicznych i typy dekoracji, systemy dekoracji, systemy zapisów, skryptorium zakonne, skryptorium katedralne, w tym osobny wykład o tzw. złotym kodeksie gnieźnieńskim na tle tzw. złotych kodeksów.

11.02.2023, 13:30-15:00, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK – Malarstwo tablicowe, w tym malowidła ołtarzowe (skrzydła ołtarzowe), malarstwo sztalugowe, funkcje, specyfika fenomenu tzw. portretów trumiennych, duży zbiór w Muzeum gnieźnieńskim.

18.02.2023, 10:00-11:30, mgr Anna DolatkowskaPrzewodnik w praktyce: Skarbiec katedralny, ekspozycja muzealna, drzwi gnieźnieńskie.

18.02.2023, 11:45-13:15, dr Tomasz JaniakArcheologia Wzgórza Lecha- Przedromańska i romańska architektura kościoła katedralnego w Gnieźnie w świetle archeologii.

 

18.02.2023, 13:30-15:00, dr Tomasz JaniakArcheologia Wzgórza Lecha-Przedromańska i romańska architektura w rejonie kościoła pw. św. Jerzego oraz ślady architektury sakralnej w innych miejscach na Wzgórzu Lecha  w Gnieźnie – wyniki badań wykopaliskowych.

25.02.2023, 10:00-11:30, ks. dr Łukasz KruckiPowstanie i rozwój polskiego prymasostwa.

25.02.2023, 11:45-13:15, ks. dr Łukasz KruckiPrymasostwo polskie w XIX-XXI wieku.

25.02.2023, 13:30-15:00, mgr Barbara NowickaPrzewodnik w praktyce: Podziemia katedralne, katedra.

04.03.2023, 10:00-11:30, ks. Inf. Jan KasprowiczHistoria Sztuki, wybrane zagadnienia z historii katedry gnieźnieńskiej.

04.03.2023, 11:45-13:15, dr Tomasz JaniakArcheologia Wzgórza Lecha- Spojrzenie na gnieźnieńskie zamki po badaniach archeologicznych: zamek piastowski (królewski) w północnej partii Wzgórza Lecha oraz zamek arcybiskupów gnieźnieńskich.

04.03.2023, 13:30-15:00, dr Tomasz JaniakArcheologia Wzgórza Lecha-Archeologia  jeziora Świętego i rzeczki Srawy – skarby przeszłości zatopione w wodzie wokół Wzgórza Lecha.

11.03.2023, 10:00-11:30, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMKKonserwacja katedry w Gnieźnie.

11.03.2023, 11:45-13:15, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMKKonserwacja katedry w Gnieźnie.

11.03.2023, 13:30-15:00, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMKKonserwacja katedry w Gnieźnie.

18.03.2023, 10:00-11:30, ks. dr Łukasz KruckiHistoria i znaczenie centralnych instytucji diecezjalnych archidiecezji gnieźnieńskiej.

18.03.2023, 11:45-13:15, mgr Dorota WachowiakPrzewodnik w praktyce: Skarbiec katedralny, ekspozycja muzealna, drzwi gnieźnieńskie.

18.03.2023, 13:30-15:00, mgr Anna DolatkowskaPrzewodnik w praktyce: Podziemia katedralne, katedra.

Back to top