Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – etap 4 - Wzgórze Lecha

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

PROGRAM KULTURA CYFROWA 2023

Tytuł projektu:
„Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – etap 4”

Całkowita wartość projektu: 196 775,00 zł
Dofinansowanie z MKDN: 157 013,00 zł

Back to top