Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – etap 4 - Wzgórze Lecha

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

PROGRAM KULTURA CYFROWA 2023

Tytuł projektu:
„Digitalizacja najcenniejszych zabytków ruchomych Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – etap 4”

Całkowita wartość projektu: 196 775,00 zł
Dofinansowanie z MKDN: 157 013,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: maj 2023.

W ramach zadania zakłada się digitalizację 44 najcenniejszych zabytków ruchomych znajdujących się w zbiorach Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Projekt stanowi IV etap kompleksowej digitalizacji zbiorów Muzeum, która została rozpoczęta w ramach realizacji projektu z Programu Kultura Cyfrowa w roku 2020.

Back to top